ZWROTNICE

Zwrotnica

Podczas konstruowania zwrotnicy fact, zostały najpierw obliczone wartości kondensatorów, a następnie został wybrany najlepiej brzmiący model spośród oferowanych przez rozlicznych producentów.

Po odebraniu go od producenta kżdy kondensator poddawany jest testom, aby mieć pewność, że jest on zgodny z określonymi specyfikacjami i że nie odbiega on od wyników uzyskanych podczas pomiarów. W każdej parze głośników stosowane są pary kondensatorów o identycznej specyfikacji, dzięki czemu ich charakterystyki są nie do odróżnienia.

Kondensatory są następnie ręcznie lutowane, spajane i instalowane na płycie obwodów klasy wojskowej, które są następnie ponownie indywidualnie sprawdzane i testowane.

Zwrotnica może wtedy zostać przekazana do instalacji, jednakże dopiero po przeprowadzeniu zarówno krytycznych testów odsłuchowych, jak i dokładnych pomiarów komputerowych.

Nie chodzi jednakże wyłącznie o kondensatory i zwrotnice; każdy pojedynczy podzespół kolumn głośnikowych linii fact marki PMC poddawany jest tym samym rygorystycznym procedurom testowym, dzięki czemu każda z naszych kolumn jest precyzyjną repliką modelu referencyjnego.

Podejście holistyczne, gdzie każdy z elementów konstrukcji jest testowany z taką samą należytą uwagą jest znakiem rozpoznawczym doskonałości konstrukcji linii fact. Gwarantuje to najdoskonalsze zarządzanie mocą i ultra niskie zniekształcenie – a obie te kwestie mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania wyjątkowej klarowności i szerokiej sceny dźwiękowej.

INNE TECHNOLOGIE


ATL Laminair
Obudowa Przetworniki Zwrotnice
powrót początek strony